Prekrasne boje na festival svjetla Lyon

Prvi vikend prosinca 2020. godine