Izgubljena i pronađena od strane BBC-a Annie Mac.

Zaljev St. Paul's, Malta, 10. - 13. rujna 2020. godine