Božićna tržnica na Breitscheidplatzu, između Spomen-crkve Kaiser Wilhelm i Europa centra

Prošli tjedan u studenom i obično nekoliko dana u siječnju