Kölnski karneval 2022. - Najveći karneval u Njemačkoj

24. veljače - 2. ožujka 2022