Najveći vinski festival na svijetu - Bad Dürkheimov Wurstmarkt

9. - 19. rujna 2022. godine