Svjetlo je umjetnost na festival svjetla Berlinu

11. - 20. rujna 2020. godine