Svjetlo je umjetnost na festival svjetla Berlinu

3. - 12. rujna 2021. godine