Najglasniji europski festival, Las Fallas u Valenciji

15 - 19 ožujak 2021

FALLAS 2021 ODGANJEN

Regionalna vlada Valencije, prema uputama Ministarstva zdravlja, pristala je odgoditi proslavu Fallas 2021. na 1. - 5. rujna 2021. godine