Najglasniji europski festival, Las Fallas u Valenciji

15 - 19 ožujak 2021

FALLAS 2021 ODGANJEN

Valencijska regionalna vlada, slijedeći upute Ministarstva zdravstva, složila se odgoditi proslavu Fallasa 2021. za drugu polovicu godine.