Rheingau Festival vina - ispred Stare opere u Frankfurtu na Majni

2 - 11 rujna 2020