Festival Shrewsbury Food

(Novi datumi) 5. - 6. rujna 2020. godine

Sljedeće godine datumi festivala bit će 26. - 27. lipnja 2021. godine